Update: 30-03-2020
   
  Home

Inleiding

Dantumadiel

 

Regionaalnet.nl - Dantumadiel
     
  Dantumadeel - Dantumadiel

Het wapen van de gemeente bestaat uit drie horizontale banen, van boven naar benden respectievelijk rood, goud en groen. Baan 1 en 2 zijn gescheiden door een golvende dwarsbalk van zilver, terwijl in de gouden baan een springende vos is. Het schild is gedekt met een gouden kroon. Met de gegolfde beek wordt het water aangeduid, dat door Dantumadiel stroomt. De kleuren van het wapen hebben geen specifieke betekenis meegekregen. De vos is een dier dat nu in heel Nederland leeft. Bij het vaststellen van het wapen kwam de vos met name voor op de hogere zandgronden, waar Dantumadeel rijk aan is.

De gemeentevlag is ingesteld bij besluit van de raad van de gemeente Dantumadiel van 22 maart 1962 en ziet er als volgt uit: rechthoekig, bestaande uit vier horizontale banen van gelijke hoogte, gerekend van boven naar beneden in de kleuren wit-rood-geel-groen.

Inwoners Dantumadeel, volgens gemeentegids 2009-2010.

Officiële (Friese) naam, Nederlandse naam, inwoners
Broeksterwâld Broeksterwoude 1.274
Damwâld Damwoude 5.671
De Falom De Valom 266
De Westereen Zwaagwesteinde 5.159
Driezum Driesum 954
Feanwâlden Veenwouden 3.743
Readtsjerk Roodkerk 212
Rinsumageast Rinsumageest 1.141
Sibrandahûs Sijbrandahuis 56
Wâlterswâld Wouterswoude 1.080

Totaal aantal inwoners: 19.556

Oppervlakte in km: 85.71
Oppervlakte openbaar groen in hect. 74
 

   
     
     
Contact E-mail Links